Comments

Ostatnia defilada Wojska Polskiego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warszawa/Katowice, 3 maja 1939 roku