Comments

Rosja buduje obraz Polski jako państwa, które rzekomo odpowiada za zbrodnie przeciwko Żydom