Comments

8 Maja 1947 roku. Aresztowanie Witolda Pileckiego – „Ochotnika do Auschwitz”