Comments

Dlaczego Wiosna dyskryminuje austriackiego akwarelistę, weganina, zwolennika liberalizacji prawa antyaborcyjnego na ziemiach polskich?!