Comments

Prof. Małgorzata Gersdorf otrzyma medal Theodora Heussa, pierwszego prezydenta powojennych Niemiec