Comments

Robert Biedroń: „Matka Boska, myślę, że gdyby mogła przemówić, stanęłaby po stronie kobiet, które w CZARNYCH PROTESTACH”