Comments

PSL jest jeszcze bardziej antypolski,antychrześcijański i antywiejski…