Comments

‼ Przypominam DOBRE RADY Włodzimierza Cimoszewicza (kandydata Koalicji Europejskiej w wyborach do PE)