Comments

Całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych w państwacch UE (2015)