Comments

Mieczysław Jałowiecki człowiek, który tak dużo zrobił dla Gdańska i dla Polski.