Comments

Policja w Opolu aresztowała największego opozycjonistę Wiesława Ukleję, przeciwnika środowisk LGBT!