Comments

W dawnym ZsRR ludziom zyło się lepiej niż obecnym Amerykanom pod rządami Trumpa