Comments

Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na Marsz Pamięci, czy przypomni sobie o Polakach zamordowanych za udzieloną Żydom pomoc