Comments

Fragmenty kazania Ojca Świętego do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte w dniu 12 czerwca 1987 roku