Comments

Fragmenty tekstu z niemieckiego „dieWelt” na temat reakcji partii rządzącej w związku z sobotnimi wydarzeniami w Białymstoku