Comments

Rozgłośnia DLF: „Rząd próbuje wzniecać antyniemieckiego ducha” (tłum. Marian Panic)