Comments

„Obrońcy demokracji” czytają konstytucję tow. Kwaśniewskiego