Comments

Prezes Kaczyński mistrzem w demaskowaniu hipokryzji opozycji