Comments

Wybory idą to sobie przypomnieli o obywatelach – bezczelność ich nie ma żadnych granic!