Romuald Rzeszutek:
PAMIĘTAMY!!! ZAPAL ZNICZ I POMÓDL SIĘ ZA OFIARY TEJ ZBRODNI!!!


80 lat temu rozpoczęła niezwykle dramatyczna obrona wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej przed hordami komunistycznej, czerwonej hołoty – Związku Sowieckiego na Polskę!
17 września 1939 r. dokonał się akt IV rozbioru Polski, Czerwona Apokalipsa, nóż w plecy – żadne z tych określeń nie jest w stanie oddać tamtejszej rzeczywistości.
Po tajnej umowie między Niemcami i ZSRR (pakt Ribbentrop-Mołotow) z 23 sierpnia 1939, 17 września 1939 roku wcielono w życie poszczególne punkty umowy.
Wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny wkroczyły i zajęły wschodnie tereny Rzeczpospolitej rozpoczynając rządy „sierpa i młota” od rabunków. gwałtów i mordów.