Comments

Mazurek zripostował Gawłowskiego: „Tak rzeczywiście. Myślę, że wszyscy się zgodzą, że nie jest Pan na poziomie Jarosława Kaczyńskiego”