Comments

Wałęsa: „Dziś w Niedzielę […] przy wyjściu z Kościoła zostałem napadnięty przez ludzi rozdających ulotki PIS”