Comments

Dumny wnuk austriackiego zaborcy i syn komunistycznego prokuratora