Comments

Wyborcy PIS potomkami chłopów folwarcznych. Zobacz nowy wybuch pogardy Jerzego Stuhra