Comments

Agnieszka Gozdyra: Jako polonistka i magister (!!) z dyplomem językoznawcy (znów!) sprzeciwiam się ośmieszaniu języka