Comments

12 listopada 1944 r. – zatopienie niemieckiego pancernika „Tirpitz”.