Comments

Budka u Mazurka: Budka: wie pan co to jest artyku艂 231? Mazurek: tak, to jest mi臋dzy 230 a 232… 馃ぃ馃ぃ馃ぃ