Comments

„Chylę czoła przed państwem…”. Haniebne słowa skierowane do funkcjonariuszy służb specjalnych PRL wicemarszałka M. Kamińskiego na toruńskiej konferencji „Solidarni z represjonowanymi”