Comments

Nie wolno tykać Macrona. Wniosek o debatę nt. stanu praworządności we Francji odrzucony