Comments

94% ankietowanych chce poznać koszt poniesiony przez miasto organizacji WOŚP w Gdańsku