Comments

„Za determinację i wewnętrzny imperatyw budowania lepszego świata” – Piotr Cywiński odznaczony papieskim krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”