Comments

G. Braun o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK), jako szykowanym tajnym Bunkrze Dowodzenia Żydów