Comments

„Nie będą Polski wytykać palcem!” – Wystąpienie DOMINIKA TARCZYŃSKIEGO w sprawie praworządności w Polsce