Comments

Ilu spośród dzisiejszych polityków, celebrytów i „autorytetów” IIIRP to dzieci Sowietów