Comments

PAMIĘTAMY! 5 marca 1940 r. przez Biuro Polityczne KC WKP wydało rozkaz nakazujący zamordowanie kilkudziesięciu tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów politycznych