Comments

J. Ochojska krytykuje rządowy sposób walki z COVID-19. Spotkała ją celna riposta