Comments

„Być wolnym oznacza bycie człowiekiem sumienia” – słowa Papieża skierowane do Polaków w rocznicę Święta Niepodległości