Comments

K. Jachira z godnością reprezentuje urząd posła RP… myślałby kto