Comments

Joanna S.W. przekazuje protestującym namiary na funkcjonariusza Policji