Comments

Tow. Leszek Florianowicz Miller ps. „Moskiewska pożyczka”, członek PZPR od 1969…