Comments

Nie można być katolikiem i domagać się wolnej aborcji…