Comments

Zbigniew Herbert, WIERNOŚĆ, Węzeł gordyjski…