Comments

Katarzyna Lubnauer chce wykreślenia z kodeksu karnego artykułu pozwalającego na karanie za obrazę uczuć religijnych