Comments

Nareszcie się dowiedziałem, że ci, co „kręcą lody” są dla PO „dobrem narodowym”