Comments

Tak wygląda obiektywizm i rzetelność amerykańskiej lewicy oraz będących na jej usługach niemal wszystkich mainstreamowych mediów