Comments

Nie ma w Europie drugiego państwa, które bardziej gardziłoby interesami pozostałych…