Comments

Zbyt mało, aby przekształcić rozruchy rasowe BLM w powtórkę Rewolucji Październikowej