Comments

8 II 1951 – w więzieniu na Mokotowie komuniści wykonali wyrok śmierci na Panu Majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”. Pamięć!