Comments

TVN uzyskała 540 mln zł. czystego zysku za ubiegły rok…