Comments

Super odlot!!! Czym się różni „energia wyższa od energii niższej”?